S No African Studies Project Topics with Materials: Click on a topic to continue Price
1 Falsafa Ya Riwaya Za Shaaban Robert Na Euphrase Kezilahabi Katika Muktadha Wa Epistemolojia Ya Kibantu [AFS0016] ₦ 5,000
2 Taswira Katika Ushairi Wa Mwinyihatibu: Kutoka Malenga Wa Mrima Na Malenga Wa Mrima Nimerudi [AFS0015] ₦ 5,000
3 Tofauti Za Mtindo Katika Riwaya Ya Upelelezi Ya Kiswahili: Ulinganisho Wa Mohamed Said Abdulla Na Erick James Shigongo [AFS0014] ₦ 5,000
4 Uzingatizi Wa Viakifishi Katika Uandishi Wa Kitaaluma: Mifano Kutoka Shule Za Msingi Tanzania [AFS0013] ₦ 5,000
5 Utanzia Katika Kasida Za Kiswahili: Mifano Kutoka Mkoa Wa Mjini Magharibi Unguja [AFS0012] ₦ 5,000
6 Wahusika Wa Kimimi Katika Riwaya Ya Kiswahili: Mifano Kutoka Dunia Yao Na Nyuso Za Mwanamke [AFS0011] ₦ 5,000
7 Taswira Katika Ngano Za Kiswahili Kutoka Wilaya Ya Kusini Unguja-Zanzibar [AFS0010] ₦ 5,000
8 An Investigation on The Impact of Loan Words in The Teaching of Isindebele in Khami District bulawayo Province. [AFS0009] ₦ 5,000
9 Falsafa Ya Kiafrika Katika Vitabu Teulevyafasihi Ya Kiswahili: Dunia Uwanja Wa Fujo Na Ngoma Ya Ng’wanamalundi [AFS0008] ₦ 5,000
10 Mdhihiriko Wa Mwendo Katika Ushairi Wa Kiswahili: Mifano Kutoka Katika Diwani Za Wasakatonge Na Kimbunga [AFS0007] ₦ 5,000
11 Huzuni Katika Nyimbo Za Taarab Za Waimbaji Bi Fatma Issa Na Shakila Said [AFS0006] ₦ 5,000
12 Usemezano Katika Riwaya Ya Kiswahili [AFS0005] ₦ 5,000
13 Usawiri Wa Ufungwa Katika Riwaya Za Kiswahili: Mifano Kutoka Katika Riwaya Za Umleavyo Na Haini [AFS0004] ₦ 5,000
14 Matumizi Ya Falsafa Ya Usihiri Katika Riwaya Teule Za Euphrase Kezilahabi [AFS0003] ₦ 5,000
15 Chimbuko La Dhikiri: Mabadiliko Na Athari Zake Kwa Jamii Ya Wazanzibari [AFS0002] ₦ 5,000
16 Indigenous Resistance to Slavery by The Builsa People of Northern Ghana [AFS0001] ₦ 5,000
whatsappWhatsApp Us